Cotton Socks

Osnovno svojstvo je da stvore stepenasti pritisak odozdo nagore (100% gležanj, 50-80% list). Ovaj elastični mehanizam omogućava pravilan protok krvi, sprečava aktiviranje koagulacije krvi i stavranje tromba u venama, leči vensku insuficijenciju. Dostupne u dva stepena kompresije: 18-22 mmHg (140DEN, Ccl I) i 22-27 mmHg (280 DEN, Ccl II).

Unisex kompresivne dokolenice sa visokim sadržajem pamuka. 

Nema unetih proizvoda u kategoriji.